Arhiv

NOVICE

10. 12. 15

Vleka, spravilo in nakladanje lesa po javnih cestah in ob teh ni dopustno


Inšpektorji in medobčinski redarji SU MIRED pozivajo lastnike gozdov prav tako pa strokovne službe Zavoda za gozdove Slovenije, da se pri spravilu lesa iz gozdov in izdajanju konkretnih upravnih aktov upošteva status posameznih cest in posebej pri tem varnost odvijanja cestnega prometa na javnih cestah, ob katerih poteka spravilo lesa.
Predpisi iz področja varovanja cest so glede tega jasni in ne dovoljujejo vleke,  spravila in nakladanja lesa ob cestah ali celo na cestah, razen v primerih, ko to izrecno dovoli le upravljavec cest in v tem dovoljenju navede tudi spremembo prometnega režima na tem delu javne ceste ter sanacijo ceste po sami izvedbi.

Prav tako je obveza izvajalcu vzdrževanja javnih cest določena v področnem predpisu, da  brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Stroške teh del in zavarovanja pa krije znani  povzročitelj ali pa gredo stroški iz naslova vzdrževanja.

Inšpektorji in medobčinski redarji SU MIRED bodo striktno zagotavljali varstvo javne ceste in izvajali ukrepe, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas.  

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar
13. 03. 20Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul – preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom (sars-cov-2)
13. 11. 19Odpadnih pnevmatik ne puščajte na ekoloških otokih
22. 02. 19Nezakonito odlaganje komunalnih odpadkov
03. 05. 17Nov stacionarni merilnik hitrosti motornih vozil
11. 11. 16Dežurna številka Medobčinskega redarstva
24. 06. 16Nadzor nad ločevanjem odpadkov v občini Dobrova - Polhov Gradec
24. 06. 16Nadzor nad ločevanjem odpadkov
21. 01. 16Vodenja psa na javna mesta in čiščenje iztrebkov