Arhiv

NOVICE

24. 06. 16

Nadzor nad ločevanjem odpadkov v občini Dobrova - Polhov Gradec


V sredo, 22.06.2016, je potekala obširna akcija nadzora nad ločevanjem odpadkov na ekoloških otokih v občini Dobrova - Polhov Gradec. 
 Medobčinski inšpektorji so v sodelovanju z delavci javnega podjetja Snage d.o.o., pregledali vsebino zabojnikov za papir, steklo in embalažo na osmih ekoloških otokih v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

V sistem nadzora so bili vključeni naslednji ekološki otoki:
- ekološki otok na Šujici, pri hišni številki 3;
- ekološki otok Gabrje, pri športno - rekreacijskem centru;
- ekološki otok Hruševje, pri gasilskem domu;
- ekološki otok Hruševje, pri trafo postaji Hruševje;
- ekološki otok Dvor pri Polhovem Gradcu;
- ekološki otok Hruševje, v vasi;
- ekološki otok Dobrova, Ulica Emila Adamiča, pri hišni številki 19;
- ekološki otok Dobrova, pri pokopališču.

Ob nadzoru je bilo ugotovljeno, da sistem ločevanja odpadkov poteka brez posebnosti oziroma da občani pravilno ločujejo odpadke. Ugotovljen je bil zgolj en primer nepravilnega ločevanja odpadkov.  Pri samem nadzoru je bilo tako ugotovljeno, da so občani Občine Dobrova-Polhov Gradec ozaveščeni pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov, zato jih je potrebno ob tej priliki pohvaliti.

Prav tako je bilo na ogledu ugotovljeno, da je okolica ekoloških otokov urejena, ekološki kontejnerji oziroma zabojniki niso poškodovani ali popisani, za kar redno skrbi podjetje Snaga d.o.o. Vsi ekološki otoki so na primernih lokacija tako za izvajalca podjetje Snago kot tudi za občane, da lahko nemotene
do njih dostopajo z vozili in izvajajo ločeno odlaganje komunalnih odpadkov.

Namreč pri tem je potreben  zagotoviti tudi varen dovoz z osebnimi vozili za uporabnike kot z vozili izvajalca.

Namen tovrstnih akcij je  tudi opozarjati na nepravilnosti tako s strani uporabnikov kot s strani izvajalca in vse to usklajeno odpravljati, morebitne kršitelje pa tudi kaznovati.

Take akcije se bodo izvajale tudi v prihodnje tako na ekoloških otokih kot tudi na individualnih naslovih kjer poteka ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.  Vsak tak nadzor je plod usklajenega delovanja inšpekcije, občine in javnega podjetja Snaga d.o.o..  

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
07. 07. 21Blato iz čistilnih naprav
15. 03. 21Obvestilo občanom o skrbi za okolje
15. 10. 20VSTOP V PROSTORE SU MIRED PO PREDHODNI NAJAVI
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar
13. 03. 20Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul – preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom (sars-cov-2)
13. 11. 19Odpadnih pnevmatik ne puščajte na ekoloških otokih
22. 02. 19Nezakonito odlaganje komunalnih odpadkov
03. 05. 17Nov stacionarni merilnik hitrosti motornih vozil
11. 11. 16Dežurna številka Medobčinskega redarstva