Domov -> K. info j. znač. -> Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

V organu SU MIRED je za posredovanje informacij javnega značaja iz področja delovanja organa pristojen:

Bele Stanislav, inspektorat.redarstvo@vrhnika.si, telefon 01 320 55 59

V organu SU MIRED so pooblaščene uradne osebe:
Bele Stanislav, inšpektor višji svetnik, vodja Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Dean Stepančič, inšpektor svetnik, vodja Medobčinskega redarstva
Zala Arnolj, Inšpektor svetnik, vodja Pravne službe
Sara Šibenik, Inšpektor III
Janez Ješe, občinski redar svetovalec III
Valentina Peterlin, občinski redar svetovalec III
David Sepe, občinski redar I 
Dejan Puc, občinski redar III 
Kaja Natalija Suhadolnik, občinska redarka III
Gabrijela Gognjavec, občinska redarka III
Klement Polajnar, občinski redar III
Peter Čerpnjak, občinski redar III


Uradne osebe za vodenje postopka do izdaje odločbe:
Janja Pangerc, Svetovalka II


Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (Ur.l. RS, št. 101/15 in 55/20).

 

SU MIRED je skupna občinska uprava osmih občin, ki deluje kot nadzorni organ glede na predpise po stvarni in krajevni pristojnosti posamezne občine.

 

Zaradi navedenega glede informacij javnega značaja, ki nanašajo na delo SU MIRED s področja:

 

-prečiščenih besedil predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu;

- programov, strategij, stališč, mnenj in navodil, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa;

- predlogov predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa;

- dokumentacije na področju javnih naročil, ter javnih razpisov za dodelitev sredstev, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnih in občinskih proračunov;

- informacij o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah

- vse drugih informacij javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat;

- drugih informacij javnega značaja.

 

SU MIRED napotuje tudi na spletne strani občin ustanoviteljic.

 

http://vrhnika.si/

https://www.brezovica.si/

http://www.dobrova-polhovgradec.si/

http://www.obcina-gvp.si/sl/

https://www.ziri.si/

https://www.borovnica.si/

https://log-dragomer.si/domov.html

https://www.horjul.si/

 

 
KATALOG INFORMACIJ Letno poročilo SU Mired 2010

Letno poročilo SU Mired 2011

Letno poročilo SU Mired 2012

Letno poročilo SU Mired 2013

Letno poročilo SU Mired 2014

Letno poročilo SU Mired 2015

Letno poročilo SU Mired 2016

Letno poročilo SU Mired 2017

Letno poročilo SU Mired 2018

Letno poročilo SU Mired 2019