Domov -> Pravna služba

Pravna služba

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (Ur.l. RS, št. 55/20), od 27.3.2020 SU MIRED opravlja tudi naloge pravne službe.

 

V okviru pravne službe SU MIRED:

  • vodi celotne kadrovske zadeve zaposlenih SU MIRED;
  • nudi pomoč občinam iz področja v pristojnosti SU MIRED;
  • skrbi za pogodbe SU MIRED;
  • ureja področje požarne varnosti in varnosti pri delu;
  • podaja mnenja občinam ustanoviteljicam;
  • ureja dostope do evidenc in podatkov, potrebnih pri delu SU MIRED;
  • sprejema pravilnike in druge notranje akte SU MIRED;
  • spremlja pravne podlage, na podlagi katerih deluje SU MIRED.